Пропозиції щодо вдосконалення державного управління у сфері виробництва харчових продуктів обговорили члени комітету підприємців АПК при ТПП України під час чергового засідання та ініцюювали створення в структурі Міністерства аграрної політики та продовольства України нового підрозділу.

 

1w

3w

Члени комітету – керівники галузевих асоціацій виступили з ініціативою створення  в структурі Мінагрополітики корисного для бізнесу структурного підрозділу – Директорату продовольства, інновацій і схем якості.

З огляду на поточний системний процес реформування центральних органів виконавчої влади, створення директоратів політик, що покликані забезпечувати послідовність, сталість і комплексність циклу формування державної політики, в тому числі в агропродовольчому секторі та харчовій промисловості, вони запропонували розглянути можливість заснування в рамках оновленої структури Міністерства аграрної політики та продовольства України окремого Директорату державної політики. До його функціоналу входитимуть оновлені напрями координації державної політики в сфері харчової промисловості, а також забезпечення продовольчої безпеки держави.

«Забезпечення сталого, ефективного, збалансованого і пропорційного розвитку харчової та переробної промисловості – одне з головних завдань державної економічної політики, реалізація якого є основною умовою задоволення не тільки потреб внутрішнього ринку, а й формування потужного експортного потенціалу», – зазначила заступник міністра аграрної   політики та продовольства України Олена Ковальова.

Наразі єдиним структурним підрозділом, що займається формуванням і реалізацією державної політики в харчовій промисловості України, є Департамент продовольства (самостійний структурний підрозділ у складі Міністерства аграрної політики та продовольства України).

«На нашу думку, така структура в Міністерстві аграрної політики та продовольства України дійсно потрібна. Здійснення реформ в Україні неможливе без створення сучасних інститутів влади, які б забезпечували формування ефективної державної політики, в даному випадку у конкретній сфері – харчовій промисловості, яка займає вагоме місце в агропромисловому комплексі України. У першу чергу, це вимога ЄС. Враховуючи сучасні тренди розвитку сфери виробництва, постачання, реалізації харчових продуктів, а також новітні споживчі уподобання населення, доцільно чітко виділити  сфери харчової промисловості, що потребують поглибленої уваги й активізації діяльності з боку державних органів, та функції такого органу,що не  дублюватимуться із іншими органами державного управління та відповідатимуть кращим світовим практикам і досвіду провідних держав», – сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.

Харчова промисловість України займає вагоме місце в агропромисловому комплексі та є стратегічно важливою галуззю, яка забезпечує продовольчу безпеку країни, є індикатором соціальної стабільності. За даними аналітиків, харчова промисловість здатна забезпечувати щонайменше 1% приросту ВВП України щорічно.