Державна цільова програма сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/927-2007-%D0%BF

 

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF

 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток"

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0005120-08

 

План заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ (редакція від 30.10.2008 року)

http://wto.in.ua/files/content/laws/plan_zahodiv_2008.pdf