Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 303-р
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва на період до 2015 року»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/303-2012-%D1%80

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. N 1098-р «Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва»

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D1%80

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2005 року „Про схвалення Концепції Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на 2006-2009 роки”.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/210-2005-%D1%80

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 927 «Про затвердження Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/927-2007-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2009 № 1221 «Про затвердження Порядку надання всеукраїнській громадській професійній організації статусу саморегулівної організації».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1221-2009-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 «Про затвердження положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/897-2006-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1124 «Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку сільських територій» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1124-2008-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 р. № 104 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/104-2012-%D0%BF