Закони

 

Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» №1807-ІУ, від 17.06.2004 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15#Text 

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text 

Рішення Уряду

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» від 7 лютого 2018 р. № 106 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2018-%D0%BF#n10 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 25 жовтня 2017 р. № 1106 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#Text 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва» від 31 жовтня 2011 р. N 1098-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D1%80#Text 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції формування державної системи сільськогосподарського дорадництва на період до 2015 року» від 23 травня 2012 р. № 303-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2012-%D1%80#Text 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників» від 03.06.2006 р. № 897  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897-2006-%D0%BF#Text 

Накази Мінагрополітики України / Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження Порядку часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами, та форм для її отримання» від 09 жовтня 2020 року № 2013 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1009-20#Text 

Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Регламенту регіональної кваліфікаційної комісії з перевірки рівня знань та практичних навичок сільськогосподарських дорадників і сільськогосподарських експертів-дорадників та апеляційної комісії» від 22.05.2008 №324 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0546-08#Text 

Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу з надання соціально спрямованих дорадчих послуг» від  12.03.2008 р.   N 135 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0289-08#Text 

Наказ «Про затвердження вартості соціально спрямованих дорадчих послуг» від 21.11.2007 р.  №816/394, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1330-07#Text 

Наказ Мінагрополітики України «Про організацію професійної підготовки та проведен¬ня дорадчої діяльності на професійному рівні» від 13.09.2006 р. №519 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0519555-06#Text 

Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Положення про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника» №176, від 26.04.2005 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0838-05#Text 

Наказ Мінагрополітики України «Про професійне навчання дорадників та експертів дорадників» від 11.07.2005 р. №311  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0311555-05#Text 

Архівні документи

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на 2006-2009 роки» від 20.06.2005 р. №210 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210-2005-%D1%80#Text    

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року» від 11.07.2007 р. №927 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-2007-%D0%BF#Text