Книги з дорадництва

 1. Корінець Р.Я. Сільськогосподарське дорадництво: запитання та відповіді / Інститут сільського розвитку. – Київ, 2003. – 27 с.
 2. Організація навчання в організаційно-консультаційній діяльності Кудінова І.П.
 3. Основные концепции сельськохозяйственного консультирования
 4. Сільськогосподарське дорадництво: запитання та відповіді Корінець Р.Я.
 5. Словник-довідник з дорадництва 
 6. Global Review of Good Agricultural Extension and Advisory Service Practices
 7. Информационно-консультационная служба в сельском хозяйстве Ториков В.Е., Мальцев В.Ф., Квитко Б.И.

 


Публікації з дорадництва

 1. Інформаційний вісник стану та перспектив розвитку дорадництва в Україні № 1
 2. Інформаційний вісник з актуальних питань по рослинництву № 3
 3. Інформаційний щодо актуальних питань з  дорадництва № 4
 4. Современное состояние и тенденции развития консультационной службы в сельськом хозяйстве
 5. Збірник доповідей науково-практичної конференції «Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку»

 


Методичні матеріали

 1. Особливості інформаційно-консультаційних технологій
 2. Учебное пособие Информациооно-консультационая служба в сельськом хазайстве
 3. Концептуальні підходи до організіції моніторингу інформаційно консультативної діяльності в сільському господарстві А.А. Брояка
 4. Навчальний посібник "Організація навчання в інформаційно-конультаційній діяльності"
 5. Посібник: Як створити сільськогосподарську дорадчу службу та підтримати її діяльність

 

Закони України

Про сільськогосподарську дорадчу діяльність

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1807-15

Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2238-14

 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на 2006-2009 роки» від 20 червня 2005 р. N 210-р

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/210-2005-%D1%80

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на на період до 2009 року» від 11 липня 2007 року N 927

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/927-2007-%D0%BF

 

Укази Президента України

 

Накази Міністерства АППУ

Наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук, Національного аграрного університету „Про становлення і розвиток мережі сільськогосподарських дорадчих служб в Україні” від 25 квітня 2001 року № 114/36/165

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN2762.html

 

Акти інших ЦОВ

Акти місцевих органів влади