Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України (НАСДСУ) (свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян в Міністерстві юстиції України від 10 жовтня 2003 року №1971) є Всеукраїнською громадською організацією.

 

Метою діяльності Асоціації є сприяння покращенню добробуту сільського населення та розвитку сільської місцевості через підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок сільського населення та сільськогосподарських товаровиробників, задоволення та захист соціальних, економічних, фахових та інших спільних інтересів членів Асоціації.

 

Основні завдання та методи дорадчої діяльності визначені статтею 4 Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».

 

Основними завданнями Асоціації є:

 

  • Сприяння провадженню освітньої діяльності для сільського населення та сільськогосподарських товаровиробників, членів Асоціації та інших осіб із питань менеджменту, маркетингу, права, екології, застосування сучасних технологій та з інших питань, що пов’язані із сільськогосподарською дорадчою діяльністю.
  • oСприяння поширенню та впровадження сучасних досягнень науки, техніки і технологій, демонстраційні покази форм і методів роботи сільського населення і сільськогосподарських товаровиробників.
  • Координація діяльності суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, членів Асоціації, методичного забезпечення та розробка і впровадження правил їх поведінки .
  • Сприяння професійній підготовці дорадників та експертів дорадників шляхом організації навчання за програмами базової підготовки та підвищення їх кваліфікації за напрямками, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві.
  • Представництво та захист законних прав та інтересів членів Асоціації у центральних та місцевих органах державної влади у встановленому законодавством порядку.
  • Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо розробки та вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють дорадчу діяльність в Україні та сприяють створенню системи правового й професійного захисту членів Асоціації.
  • Сприяння розвитку зовнішніх зв’язків членів Асоціації з міжнародними організаціями та партнерами, які займаються дорадництвом.
  • Сприяння прибутковій діяльності сільськогосподарських підприємств та підвищенню рівня життя сільського населення через активне навчання, запровадження сучасних досягнень науки, техніки і технологій, інформаційне забезпечення.
  • Сприяння популяризації дорадництва та поширення інформації про освітні програми та проекти; створення умов для доступу членів Асоціації до мережі інформаційного забезпечення та бази даних.

 

НАСДСУ представлена дорадчими службами (зареєстровано 70 дорадчих служб), діяльність яких регулюється Законом України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» у всіх регіонах України, в усіх регіонах країни.

 

НАСДСУ має великий досвід реалізації дослідницьких, лобістських, інформаційних, навчальних проектів, законопроектної роботи, розробки державних програм, а також досвід співпраці з зарубіжними та міжнародними організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги різних країн.