1. Проблеми, вирішенню яких сприяє проект.

Одним із напрямків діяльності дорадчих служб є надання допомоги у питаннях створення та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Великий внесок у розвиток сільськогосподарської кооперації було зроблено Київською аграрною дорадчою службою. Сьогодні в окремих регіонах (наприклад, Львівська, Дніпропетровська області) місцеві сільськогосподарські дорадчі служби є ключовими організаціями з розвитку кооперації на селі.
Однак, у більшості регіонів країни сільськогосподарські дорадчі служби є менш помітними гравцями щодо розвитку кооперації на селі. Причин такої ситуації декілька:
• Недостатній рівень системних знань про кооперацію у сільськогосподарських дорадників. Як наслідок, дорадчі служби мають застереження щодо такої діяльності.
• Недостатній рівень системних знань про кооперацію у представників органів влади. Як наслідок, кооперація не підтримується органами влади.
• Все це, загалом звужує поле діяльності для дорадчих служб і негативно позначається на ефективності ринкової інфраструктури для малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції, на стабільності аграрної політики.
Водночас, сільськогосподарські дорадчі у більшості регіонів країни залишаються чи не єдиним на сьогодні організаціями, які - в силу свої можливостей - надають вже тривалий час допомогу сільськогосподарським товаровиробникам, в тому числі в частині кооперації.
Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України знаходиться у процесі становлення, його мережа у регіонах тільки формується, його регіональні лідери не має належної підготовки та досвіду ведення системної інформаційно-консультаційної діяльності.
Діяльність Асоціації фермерів та приватних землевласників у сфері кооперації, як правило, обмежується поодинокими заходами публічного характеру.
Підвищення рівня знань сільськогосподарських дорадників у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації дозволило б їм більш ефективно вирішувати проблеми об’єднання малих та середніх виробників у кооперативи.
Розуміння представниками органів влади місії та завдань сільськогосподарської обслуговуючої кооперації сприяло б не тільки запровадженню заходів підтримки кооперативів, а й стимулювало б їхню співпрацю із дорадчими службами, які б ці заходи реалізовували.
Зважаючи на те, що президентом України перед органами влади поставлено завдання із розвитку кооперації на селі, підвищення спроможності дорадчих служб у сфері кооперації дозволило б їм стати основним інструментом державної політики у цій сфері.
Підвищення спроможності сільськогосподарських дорадчих служб вирішувати проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації на селі, в першу чергу через підвищення рівня знань та встановлення партнерств у цій сфері з органами влади, значно підвищило б їхню фінансову стійкість та сприяло б розвитку кожної дорадчої служби зокрема, а також Асоціації загалом.

2. Цілі та завдання проекту.

Ціль проекту - зміцнення спроможності НАСДСУ, зокрема, її членів – сільськогосопдарських дорадчих служб, сільськогосопдарських дорадників та експерті-дорадників, а також партнерів, насамперед органів влади, в частині розвитку сільськогосопдарської обслуговуючої кооперації.
Завдання проекту:
• Виявлення проблем інформаційного забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
• Створення та підтримка діяльності Дорадчої кооперативної школи НАСДСУ.
• Підготовка рекомендацій щодо поліпшення державної політики у сфері інформаційного забезпечення процесів розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

3. Діяльність з досягнення цілей та завдань проекту.

З метою досягнення поставленої цілі передбачається наступна діяльність:
• Опитування малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників, представників органів влади для виявлення проблем інформаційного забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
• Аналіз результатів опитування.
• Підготовка - на основі результатів опитування - програми діяльності Дорадчої кооперативної школи та програм навчальних тренінгів.
• Підготовка кооперативних інструкторів (тренерів-дорадників із сільськогосподарської обслуговуючої кооперації).
• Семінари для представників органів влади обласного та районного рівня, органів місцевого самоврядування.
• Підготовка (за результатами тренінгів, семінарів), видання та розповсюдження методичних рекомендацій щодо інформаційного забезпечення процесів розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
• Підготовка (за результатами тренінгів, семінарів) та передача органам влади рекомендації щодо поліпшення державної політики у сфері інформаційного забезпечення процесів розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
• Розміщення матеріалів проекту на Інтернет-порталі НАСДСУ.

4. Географія проекту.

Проект охоплює всі регіони України й на це НАСДСУ має спроможність, оскільки представлена дорадчими служби у всіх регіонах країни.

5. Вигодонабувачі.

Вигодонабувачами проекту стануть:
• Сільськогосподарські дорадчі служби, сільськогосподарські дорадники та сільськогосподарські консультанти-дорадники. Вони отримають нові знання та вміння, зможуть створити та надавати нові послуги, розширити клієнтську базу, зміцнювати власну фінансову стійкість, отримати нові можливості для розвитку.
• Органи влади отримають знання про можливості використання механізмів сільськогосподарського дорадництва для розвитку кооперації на селі, реалізації державної політики у цій сфері.
• Співпраця дорадчих служб та органів влади може дати синергетичний ефект в частині розвитку кооперації – вигоди для виробників, які хочуть створити кооперативи, працюючих кооперативів.
• Клієнти сільськогосподарських дорадчих служб, насамперед, дрібні та середні сільськогосподарські товаровиробники-землекористувачі (особисті селянські та фермерські господарства), яким кооперативні інструктори надаватимуть допомогу в організації кооперативів.
• У майбутньому послугами Дорадчої кооперативної школи за плату можуть скористатися, окрім вже зазначених категорій осіб, також студенти, викладачі, представники громадських організацій, міжнародні організації, проекти міжнародної технічної допомоги, органи влади та місцевого самоврядування тощо.
Проект зорієнтований в рівній мірі як на чоловіків, так і на жінок. Однією із тем тренінгів буде участь жінок у кооперації.

6. Результати.
Результатом впровадження проекту стане:
• Звіт дослідження «Проблеми інформаційного забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (за результатами опитування малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників, представників органів влади)».
• Програма діяльності Дорадчої кооперативної школи.
• Програма навчальних тренінгів для кооперативних інструкторів.
• Програма навчальних семінарів для органів влади.
• Закупівля необхідного обладнання.
• Звіт про 1 двохденний семінар-тренінг для регіональних кооперативних інструкторів та представників центральних органів влади
• Звіти про 5 одноденних семінарів-тренінгів для місцевих органів влади та місцевих кооперативних інструкторів (дорадників).
• Підготовлені, видані та розповсюджені методичні рекомендації щодо інформаційного забезпечення процесів розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
• Підготовлені та передані органам влади рекомендації щодо поліпшення державної політики у сфері інформаційного забезпечення процесів розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
• Заключна науково-практична конференція «Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації - роль дорадчих служб: теорія, політика, практика».
• 12 випусків електронної газети «Дорадча кооперативна школа НАСДСУ» в рамках електронної газети «Поради від «Доради».
• Розміщені на Інтернет-порталі НАСДСУ (створено окремий розділ «Дорадча кооперативна школа НАСДСУ» матеріали проекту.

7. Моніторинг та оцінка.
Моніторинг та оцінка проекту буде постійно проводитися керівництвом проекту та НАСДСУ на відповідність заходів проекту завданням проекту та термінам їхньої реалізації на всіх етапах виконання проекту.
Для оцінки ефективності проекту та окремих його заходів інформація збиратиметься за допомогою анкетування, аналізу джерел інформації, збору відгуків від його учасників.
Головним індикатором проекту буде виконання всіх передбачених заходів у повному обсязі.
Список учасників заходів та їхні відгуки про якість заходів, кількість випусків електронних газет та оцінка їхньої якості читачами також будуть індикаторами виконання проекту.

8. Планування сталого розвитку.

НАСДСУ планує стати центром навчально-консультаційного (дорадчого) забезпечення процесів розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Таку діяльність НАСДСУ координуватиме з Союзом учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, Асоціацією фермерів та приватних землевласників України, науковими та навчальними закладами, іншими зацікавленими особами.
Цінність цього проекту і тому, що після закінчення його підтримки проектом АгроІнвест він закладає механізми самозабезпечення НАСДСУ та її членів, зокрема через надання платних послуг особам, як особам, які бажають створити сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, так діючим сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам. А також іншим особам (науковим, освітнім закладам, проектам міжнародної технічної допомоги, чия діяльність пов’язана із сільськогосподарською обслуговуючою кооперацією.. Окрім того, підвищення спроможності дорадчих служб, збільшення їхньої клієнтської бази дозволить НАСДСУ отримувати регулярно і в більших розмірах внески від свої членів, які також будуть ресурсом для продовження проекту.
Разом із партнерами НАСДСУ добиватиметься включення до програм та заходів державної фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів видатків на інформаційне-консультаційне забезпечення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, підготовку фахівців для таких кооперативів, що також слугуватиме джерелом ресурсного забезпечення НАСДСУ.