Про дорадчий супровід створення та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів