ЛІТЕРАТУРА

 1. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: початок шляху
 2. Науково-практичний коментар до закону України «про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів
 3. Сельскохозяйственная обслуживающая кооперация в Украине (FAO)
 4. Методичні рекомендації з розробки бізнес-плану обслуговуючого кооперативу зі зберігання, доробки та маркетингу зерна
 5. Як розробити бізнес-план багатофункціонального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
 6. Словник-довідник із сільськогосподарської обслуговуючої кооперації
 7. Agricultural cooperatives in Korea
 8. Досвід Канади та країн ЄС у сфері політики з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
 9. Роз'яснення Міністерства аграрної політики  абзацу 4 статті 2 Указу Президента України від 27 серпня 2002 року № 774 «Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення» щодо створення на базі майнових паїв сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
 10. Resilience of the cooperative business model in times of crisis
 11. Research report. The south african agricultural industry in context
 12. Agricultural cooperative development (a manual for treiners)
 13. Agriculture and rural cooperation. Examples from Armenia, Georgia and Moldova
 14. Роман Коринец. Сельскохозяйственная обслуживающая кооперация в Украине
 15. Колокольчикова І. В.. Кооперація в контексті концепції державної цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року
 16. Севостьянова О.Л.. Обгрунтування актуальних проблем, що стримують розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Луганській області
 17. Рощина Ю.В.. Мотиваційний механізм самоорганізації селян
 18. Цимбал В.О.. Державне регулювання податкових відносин сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
 19. Конкурентоспособность сельскохозяйственной производственной кооперации
 20. Пантелеймоненко А.О. Неприбуткова природа кооперативних організацій
 21. Коринец Р.Я. Создание системы контроля за деятельностю сельскохозяйственных кооперативов в Украине
 22. Корінець Р.Я. До питання ролі неформальних інститутів у розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

 

НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "Сільськогосподарська обслуговуюча коопераці"

 1. Методичні рекомендації для викладача тематичного семінару навчальний посібник
 2. Програма тематичного семінару для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
 3. Робочий зошит слухача тематичного семінару
 4. Тестові завдання для перевірки знань з тематичного семінару
 5. Методичні рекомендації з організації заготівельно-збутових послуг сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами: бухгалтерський облік, оподаткування та деякі правові аспекти
 6. Методичні рекомендації з організації надання послуг сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам від заготівлі, охолодження та переробки молосної сировини до збуту готової продукції: бухгалтерський облік, оподаткування та деякі правові аспекти

 

ПУБЛІКАЦІЇ У ЗМІ

 1. Органічне землеробство – здорове майбутнє України
 2. Могутня купка. Без власних переробних потужностей сільськогосподарські обслуговучі кооперативи всеодно будуть залежати від великих заготівельних компаній
 3. Корінець Р.Я. Дисфункції та «новації» української кооперації
 4. Корінець Р.Я. Із Попелюшки у принцеси
 5. Корінець Р.Я. Можливості кооперації для забезпечення доданої вартості в горіхівництві

 

КЛАСИКИ КООПЕРАТИВНОЇ ДУМКИ

 1.  Туган_Барановський_ч.1
 2.  Туган_Барановський_ч.2

 

КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ

1. Комплексні підходи до розвитку сільських територій. Кооперація і партнерство. Звіт за підсумками конференції 15-16 вересня 2011, Київ, готель „Русь”. Програма розвитку та інтеграції Криму ПРООН, Міністерство аграрної політики та продовольства України.

 

ЗАКОНОДАВСТВО

 1. Закон України "Про кооперацію"
 2. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію"
 3. Закон України "Про фермерське господарство"
 4. Закон України "Про споживчу кооперацію"
 5. Закон України "Про сільськогосподарський перепис"
 6. Указ Президента України від 23 квітня 2011р. №500 "Про Міністерство аграрної політики та продовольства України"
 7. Указ Президента України від 27 серпня 2002р. №774 "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення"
 8. Указ Президента України від 19 грудня 2000р. №1348 "Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах"
 9. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року