І так і ні!

Якщо це соціально спрямовані дорадчі послуги - послуги, що надаються дорадчими службами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; то селянин, фермер не платить за такі послуги.
В Законі України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» записано
соціально спрямовані дорадчі послуги - послуги, що надаються суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

Соціально спрямовані дорадчі послуги, що надаються за рахунок коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів, щорічно визначаються державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності в межах видатків центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сільського господарства, та місцевими програмами соціально-економічного розвитку.
Органи місцевого самоврядування можуть визначати додаткові соціально спрямовані дорадчі послуги, які надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідно до місцевих програм соціально-економічного розвитку.

Надання дорадчих послуг, які не передбачені державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності, здійснюється за рахунок їх замовників.
Таким чином, якщо держава визначила якісь послуги як соціально спрямовані, передбачила кошти у бюджетах – державному чи місцевих, то фермер за такі послуги не платить. За все інше треба платити, оскільки дорадча служба є юридичною особою, якій треба платити зарплату працівника, податки, оплачувати оренду приміщення, комунальні послуги, зв'язок тощо.

У більшості країн світу фермер мало і рідко платить за дорачі послуги, оскільки перелік послуг, за які платить держава є доволі значним.

Дійсно, в Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію записано:
правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу - нормативний документ, що встановлює вимоги до провадження господарської та іншої діяльності кооперативу відповідно до законодавства та статуту кооперативу;

Дійсно, на законодавчому рівні Правила внутрішньогосподарської діяльності вперше передбачено Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» в редакції Закону № 5495-VI від 20.11.2012 року як обов’язковий внутрішній локальний правовий акт сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу встановлюють механізми та способи реалізації положень статуту конкретного кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.

Детальніше: Нова редакція закону про сільськогосподарську кооперацію зобов’язує кооперативи мати правила...

Дорадчі служби у різних формах існують у абсолютній більшості країн світу, в тому числі у всіх без винятку країнах Європи.

Більше того, в країнах Європейського Союзу їх створення є обов’язком держави.

У чи найважливіший із форм законодавства ЄС - Регламенті ЄС № 73/2009 Ради ЄС про заснування спільних правил для схем прямої підтримки фермерів в рамках Спільної сільськогосподарської політики і про заснування деяких схем підтримки для фермерів, що вносить зміни в Регламенті ЄС № 1290/2005, ЄС № 247/2006 , № ЄС 378/2007 та скасовує Регламент ЄС № 1782/2003 записано:
Для надання допомоги фермерам в цілях відповідності стандартам сучасного, високоякісного сільського господарства необхідно, щоб держави-члени ЄС продовжили використовувати всебічну систему консультування фермерів.

Детальніше: Читаю, що Україні дорадчі служби чомусь розвиваються дуже повільно? Може це штучно створені служби...