1. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» №1807-ІУ, від 17.06.2004
 2. Наказ «Про затвердження Поло-ження про кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподар-ського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника» №176, від 26.04.2005
 3. Наказ «Про професійне навчання дорадників та експертів дорадників» №311, від 11.07.2005
 4. Наказ «Про затвердження складу регіональних кваліфіка¬ційних комісій, регіональ¬них координаторів та апеляційної комісії» №26, від 31.01.2006
 5. Постанова «Про затвердження поло¬жень про реєстри сільсько-господарських дорадчих служб, а також сільськогос¬подарських дорадників і експертів-дорадників» №897, від 03.06.2006
 6. Розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової прог¬рами сільськогосподарської дорадчої діяльності на 2006-2009 роки» №210, від 20.06.2005
 7. Наказ «Про організацію професій¬ної підготовки та проведен¬ня дорадчої діяльності на професійному рівні» №519, від 13.09.2006
 8. Наказ «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 13.09.2006 №519» №600, від 23.10.2006
 9. Наказ «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 31.01.2006 №26» №680, від 20.11.2006
 10. Наказ «Про внесення змін в додаток 1 до наказу Мінагрополітики від 31.01.2006 №26» № 30, від 20.01.2007
 11. Наказ «Про затвердження Реєстрів сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів- дорадників» №121, від 24.02.2007
 12. Наказ «Про затвердження графіка проведення кваліфікаційних іспитів сільськогосподар¬ських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників» №239, від 05.04.2007
 13. Наказ «Про внесення змін у додаток 1 до наказу Мінагрополітики від 31.01.2006 №26» №281, від 24.04.2007
 14. Наказ «Про затвердження організаційно-методичних документів з проведення кваліфікаційних іспитів сільськогосподарських дорадників, сільськогосподарських експертів-дорадників» №316, від 08.05.2007
 15. Постанова «Про затвердження Державної цільової програми
 16. сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року» №927, від 11.07.2007
 17. Наказ «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 31.01.2006 №26» №526, від 23.07.2007
 18. Постанова «Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби» №1131, від 19.09.2007
 19. Наказ «Про затвердження розпо-ділу коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби» №773, від 05.11.2007
 20. Наказ «Про затвердження вартості соціально спрямованих дорадчих послуг» №816/394, від 21.11.2007
 21. Наказ «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 31.01.2006 №26» №24, від 25.01.2008
 22. Наказ «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2007 рік» №824/1316, від 26.11.2007
 23. Методичні рекомендації з проведення конкурсу для визначення суб'єктів с/г дорадчої діяльності, які на¬даватимуть соціально спря¬мовані дорадчі послуги (для головних управлінь АПР), від 28.01.2008
 24. Орієнтовне положення про регіональну комісію з проведення конкурсу серед суб'єктів сільськогосподар¬ської дорадчої діяльності, що надаватимуть соціально спрямовані дорадчі послуги, від 07.02.2008
 25. Наказ «Про затвердження графіка проведення кваліфікаційних іспитів сільсько¬господарських дорадників та сільськогосподарських експертів-дорадників» №64, від 19.02.2008
 26. Постанова «Про використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби» №67, від 22.02.2008
 27. Наказ «Про скасування наказу Міністерства аграрної політики України від 8 травня 2007 року № 316» №89, від 25.02.2008
 28. Наказ «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2008 рік» №136/385, від 12.03.2008
 29. Наказ «Про затвердження Порядку та умов проведення кон курсу з надання соціально спрямованих дорадчих послуг» №135, від 12.03.2008
 30. Наказ «Про затвердження Розпо-ділу коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби» №179, від 25.03.2008
 31. Наказ «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 31.01.2005 №26» №196, від 28.03.2008
 32. Кваліфікаційні характеристики: «сільськогосподарський дорадник», «сільськогосподарський експерт-дорадник», від 31.03.2008
 33. Наказ «Про затвердження орга-нізаційно-методичних документів з проведення кваліфікаційних іспитів сільськогосподарських до¬радників, сільськогосподар-ських експертів-дорадників» №250, від 16.04.2008
 34. Наказ «Про внесення змін у додаток 1 до наказу Мінагрополітики від 31.01.2006 №26» №304, від 15.05.2008
 35. Наказ «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 16.04.2008 № 250» №323, від 22.05.2008
 36. Наказ «Про затвердження Регла-менту регіональної кваліфі-каційної комісії з перевірки рівня знань та практичних навичок сільськогосподар¬ських дорадників і сільськогосподарських експертів-дорадників та апеляційної комісії» №324, від 22.05.2008
 37. Наказ «Про новий склад апеляцій¬ної комісії (зміни до наказу 26)» №412, від 08.07.2008
 38. Наказ «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 13.09.2006 №519
 39. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів- дорадників» №557, від 04.09.2008
 40. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб» №579, від 11.09.2008
 41. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів- дорадників» №580, від 11.09.2008
 42. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів- дорадників» №633, від 02.10.2008
 43. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів- дорадників» №646, від 08.10.2008
 44. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб» №647, від 08.10.2008
 45. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів- дорадників» №695, від 23.10.2008
 46. Наказ «Про внесення змін у додаток 1 до наказу Мінагропо-літики від 31.01 .2006 № 26» №696, від 23.10.2008
 47. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб» №726, від 03.11.2008
 48. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських до-радників і експєртів- дорадників» №752, від 13.11.2008
 49. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб» №753, від 13.11.2008
 50. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб» №765, 18.11.2008
 51. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів- дорадників, №781, від 26.11.2008
 52. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів- дорадників» №800, від 3.12.2008
 53. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів- дорадників» №822, від 11.12.2008
 54. Наказ «Про внесення змін у додаток 2 до наказу Мінагрополітики від 31.01.2006 №26» №834, від 16.12.2008
 55. Наказ «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2008 рік» №839/1510, від 18.12.2008
 56. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів- дорадників» №871, від 25.12.2008
 57. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб» №904, від 30.12.2008
 58. Наказ «Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів- дорадників» №908, від 30.12.2008
 59. Наказ «Про внесення змін у додаток 1 до наказу Мінагрополітики від 31.01.2006 №26» №912, від 30.12.2008