Кодекс дорадника - члена Національної асоціації

сільськогосподарських дорадчих служб України

 

Затверджено  Загальними зборами НАСДСУ:  протокол  №2 від 22  грудня 2004 року

 

Професійні принципи дорадника

 

Суспільство з довірою ставиться до дорадника, вважаючи, що його діяльність забезпечується високим рівнем компетентності та професіоналізму.

Працювати тільки у тих сферах діяльності, які відповідають рівню професійної кваліфікації дорадника з огляду на його підготовку, здібності та досвід.

Дорадник повинен надавати правдиву інформацію щодо свого кваліфікаційного рівня. Дорадник активно працює над своїм професійним розвитком для підвищення рівня компетентності у певній сфері дорадчої діяльності.

Дорадник працює з колегами-професіоналами (приватними консультантами, консультаційними компаніями та відділами) у тих випадках, коли їхня допомога, порада, виходить за межі компетенції дорадника. У таких випадках дорадник завжди посилається на джерело інформації або наданої поради.

Дорадник має чітко розрізняти факти, припущення та погляди в процесі підготовки своїх звітів і професійних рекомендацій, які мають бути чітко сформульованими та містити відповідні пояснення.

Дорадник працює так, щоб його діяльність не могла викликати сумніви у недостатній відвертості або об`єктивності, або у переслідуванні нелегальних цілей. У разі сумніву щодо нелегальної діяльності індивідуалів (або підприємств), з якими дорадник співпрацює, або якщо їхня відвертість є сумнівною, дорадник, що виступає у суді як експерт-свідок і свідчить на процесі, не повинен приймати захисну позицію.

Дорадник має бути неупередженим, не приймати позицію адвоката або обвинувача. Сприяти розвиткові та практикувати належне управління дорадчою службою  згідно з науково-обґрунтованими  принципами.  Згідно з позицією дорадника як людини, що має довіру суспільства, його безпосереднім обов`язком є ставити професійні принципи вище за власні  потреби та потреби своїх працівників.

Дорадник має чітко усвідомлювати різницю між наданням інформації сільськогосподарським товаровиробникам, за допомогою якої вони приймають своє рішення, та власним прийняттям певного рішення, що не відповідає ролі дорадника.

Дотримуватися правил суспільної безпеки в процесі дорадчої діяльності. Робота дорадника завжди відповідає принципу забезпечення здоров`я людини, збереження навколишнього середовища, дотримання безпеки праці. При здійсненні будь-якого проекту дорадник має дотримуватися норм праці, піклуватися про безпеку власного персоналу та клієнтів, чітко відстежувати вплив результатів сумісної діяльності на працівників та навколишнє середовище, періодично проводити моніторинги ризику відповідно тієї чи іншої небезпеки.

Суспільство потребує екологічно чистої продукції не тільки на певний рік, але і для майбутніх поколінь. Отже, дорадник має знаходити рівновагу між вимогами виробників продукції та її споживачами.

 

Обов`язки по відношенню до споживачів дорадчих послуг

 

Працювати відверто та віддано в процесі надання інформації  та порад.

Дорадча діяльність має бути більше сервісом, ніж наданням інформації, якість обслуговування має бути не лише високою, але й бездоганною. Якщо в процесі роботи виявилися помилки або упущення, дорадник має повідомити про це партнера-споживача дорадчих послуг або співробітника та негайно почати працювати над їх виправленням.

Дотримуватися закону конфіденційності інформації. Якщо інформація не є суспільною, вона є конфіденційною, отже в процесі роботи дорадник не має право розголошувати інформацію та дані, що отримані від учасників проекту, або безпосередньо від партнера. Дані технічних і технологічних експертиз та досліджень, проведених у процесі надання певної послуги, можуть використовуватися в подальшій роботі дорадника. Чітко усвідомлювати цілі, поставлені партнером або співробітником.

Дорадник має вірно розуміти цілі партнера, що сприятиме наданню більш повної та  необхідної інформації відповідно до потреб партнера. Рекомендується переговори між партнером та дорадником фіксувати письмово для чіткого відображення поглядів та побажань партнера. Інформувати партнера або співробітника щодо кожного кроку у їхній співпраці  та пояснювати можливі результати цього кроку.

Обов`язком дорадника є інформувати партнера або співробітника при здійсненні проекту щодо можливих наслідків прийняття того чи іншого рішення, впровадження тієї чи іншої поради. Обов`язки по відношенні до інших дорадників

Налагодження відносин, що характеризуються взаємною повагою, відвертістю. Проведення дебатів та дискусійних семінарів всебічно підтримується, але  критицизм та протилежні точки зору мають прийматися з належною повагою,  докази, що відстоює дорадник мають бути науково та практично обґрунтованими та викладатися у формі ознайомлення з власним досвідом, а не у формі непорушних правил.

Дорадник всіма своїми вчинками сприяє консолідації своїх колег-членів  Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, не допускає вчинення дій, які б зашкодили авторитету цієї всеукраїнської громадської організації, що об’єднує і захищає інтереси усіх суб’єктів дорадчої діяльності.

Дорадник завжди підтримує репутацію іншого дорадника за винятком свідчень у суді, де він має бути об`єктивним доповідачем, а не захисником будь-якої сторони. Дорадник суворо дотримується закону щодо захисту прав на інтелектуальну  власність та правил копіювання.

Не дотримання/порушення принципів Кодексу дорадника не сумісне з перебуванням у Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України.