АНОНСИ

 • Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2014»
 • П'ята Міжнародна конференція «Розвиток органічного сектору в Центральній/Східній Європі та країнах Центральної Азії»
 • 4-й модуль АгроШколи УКАБ "Управління молочним бізнесом" - "Корми та кормовиробництво. Нормована годівля корів. Програми моделювання раціонів"

 ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ

 • Завершено дослідження «Проблеми інформаційного забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»
 • Сторінка НАСДСУ в YouTube поповнилася новим фільмом «Оптимальні технології заготівлі кормів»
 • Потреба та можливості пошуку нових ринків збуту української сільськогосподарської продукції
 • Засідання круглого столу «Галузеві Правила професійної етики як спосіб підвищення ефективності функціонування ринків»
 • Президента НАСДСУ Романа Корінця обрано заступником голови Комісії з питань розвитку сільських територій
 • Засідання Комісії з питань розвитку аграрного та харчового ринків
 • Робоча група з реформування системи управління АПК
 • Всеукраїнський аграрний форум-2014
 • Семінар 1С від компанії «Впроваджувальний центр А4»
 • Круглий стіл "Сівозміна в Законі і на полі: як гарантувати права та обов'язки сільгоспвиробників?"
 • Науково-методологічний семінар «Методологічний аспект зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору в нових умовах міжнародної інтеграції України».
 • Засідання робочої групи з питання створення сприятливих умов для розвитку сімейних ферм
 • Аграрний сектор у програмах кандидатів на пост Президенти України
 • Зустріч з представниками Агентства з управління водними та земельними ресурсами Міністерства економіки та сільського господарства Нідерландів
 • Польський досвід українським аграріям

ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 •  Ціни на ринку живої худоби «Чародій» станом на 24 квітня 2014 року
 • Ціна на оптових ринках України станом на 18 квітня 2014 року

 

 

 

 Безымянный.jpg                    

 

                                 Adobe-PDF

                                   Завантажити

 

 

 

 

АНОНСИ
• Международная специализированная выставка «МаслоЖировая Индустрия 2014»
• Сад.Огород.Урожай-2014
• «GREENEXPO | Alternative Energy»
ПОРТРЕТИ ДОРАДЧИХ СЛУЖБ
• Інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія»
• Полтавськаобласнагромадськаорганізація «Офіційнасільськогосподарськадорадча служба»(ПОГО «ОСДС»)
ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
• ЗасіданняКомітетупідприємців АПК при ТТП України
• IV МіжнароднийАгроІнвест Форум ZIIF
• Тренінг:«Бюджетнийпроцес в Україні»
• ЗустрічміністраІгоряШвайки з фермерами
ГРАНТИ, КОНКУРСИ, СТИПЕНДІЇ
• «Всесвітністудії»: прийом заявок на отриманнягрантів на навчання в кращихуніверситетахсвіту
• Мікрофінансування для українських НУО абомісцевихорганіввлади
• Проект «Громадянськапросвіта для успішноїгромади»
ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ
• Етапистворення кооперативу
• Пантелеймоненко А. НЕПРИБУТКОВА ПРИРОДА КООПЕРАТИВІВ У ПРАЦЯХ ВЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
• Мітягін А. Перспективирозвиткусільськогосподарськоїобслуговуючоїкооперації в Україні
• Анкета
• Науково-практичнийкоментардо закону України «Про сільськогосподарськукооперацію»
МАРКЕТИНГОВІ ПОРАДИ
• Цінана ринку живоїхудоби «Чародій»
• Цінанаоптових ринках України станом на 21 березня 2014 року
НаціональнаасоціаціясільськогосподарськихдорадчихслужбУкраїни / National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine


 

 

 Bulletin-NAAASU 018

Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 18 (2)

ХТО ПРИЙШОВ
Ігор Швайка - міністр аграрної політики та продовольства України

АНОНСИ 
•Україна аграрна – 2014
•Інноваційні напрями професійної підготовки дорадників України
•IV Международный АгроИнвест Форум
•VII спеціалізована виставка «АгроТехніка-2014»
•Виставка «АгроТехСервіс-2014»
•International Cash Crop Forum 2014
•200 років від Дня народження Кобзаря
•8 березня - День землевпорядника України
•Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку»

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
•Тренінг "Цифрова журналістика. Продюсування мультимедійного контенту"
•Круглий стіл "Сертифікація сільськогосподарських Дорадників та експертів-дорадників: нові підходи, теорія і практика"
•24 з’їзд АФЗУ
•Засідання науково-методичної комісії Мінагрополітики з розвитку сільських територій та дорадництва
•Фільм "Просування системи дорадництва до сільськогосподарських виробників"
•Дорадництво і місцеві органи влади

ГРАНТИ, КОНКУРСИ, СТИПЕНДІЇ
•Конкурс локальних ініціатив з просування європейських цінностей
•ALDA пропонує стипендії для студентів та дослідників
•Конкурс на участь у програмі Коледжу імені Карла Фрідріха Гьорделера з питань належного врядування

АКТУАЛЬНА ТЕМА
•Назаренко М. Як допомогти українським фермерам розрубати гордіїв вузол проблем та за-безпечити продовольчу безпеку країни

ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ
•Мітягін А.О. Розпочинаємо заняття у Дорадчій кооперативній школі НАСДСУ
•Рижик І.О. Особливості функціонування кооперативів молочного напряму в кооперативних системах країн Європейського Союзу
•Васильків В. Боринський «Вулкан» - позитивний імпульс для розвитку територіальних гро-мад
•Прусак В. Кооператив «Вулкан»: від родини до родини
•Бориня – селище в Карпатах
•Блайх Е. Кооперація дозволяє зробити малий і середній бізнес успішним
•Корінець Р.Я. Щоб кожна людина з народу могла мати користь
•Колонка з продовженням: Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільсько-господарську кооперацію»

МАРКЕТИНЕГОВІ ПОРАДИ
•Ціна на ринку живої худоби «Чародій»
•Ціна на оптових ринках України станом на 21 лютого 2014 року
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України/National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine


 

 Bulletin-NAAASU 017

Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 17