поради від доради титулка 28АКТУАЛЬНЕ
Калінчик М.В. Варіанти інтегрування та громадські обговорення як останній захід щодо можливого відродження економіки у сільській місцевості

НОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ
-Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державної реєстрації речових прав на земельну ділян-ку)
-Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів державної та комунальної форм власності за погодженням територіальних громад)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відшкодування ПДВ при експорті сільгосппродукції)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо можливості здешевлення харчових продуктів)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення оподаткування податком на додану вартість сільгосппродукції, яка виробляється особистими селянськими госпо-дарствами та реалізується через обслуговуючі кооперативи)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо визнання продукції льонарства та коноплярства сільгосптова-рами)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких норм стосовно сільгосптоваровиробників
-Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про нотарі-ат" щодо спрощення видачі свідоцтв про право на спадщину на об'єк-ти нерухомого майна розташованих на територіях сільських рад закін-чених будівництвом до 05.08.1992 року
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оптимізації бази оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм стосовно сільгосптова-ровиробників
-Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих аспектів мобілізації та забезпечення економіч-ної стійкості підприємств реального сектору економіки
-Проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо гарантій для осіб, які працюють у сільському господарстві)

КООПЕРАТИВНІ СТОРІНКИ
ІV всеукраїнські громадські кооперативні слухання
Резолюція Всеукраїнських IV громадських слухань на тему: «Кооперація – як умова інтеграції фермерського господарства, особи-стого селянського господарства до Європейського ринку»
ІІІ-й з'їзд ССУСОКУ
Вивчаємо досвід сільськогосподарської кооперації у Парагваї

ОРГАНІЗАЦІЇ АПК. ДОВІДНИК
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Комітет ВР України з питань аграрної політики і земельних відно-син
Аграрні наукові заклади
Аграрні навчальні заклади

ЦІНОВИЙ МОНІТОРИНГ
Ціни на ринку живої худоби «Чародій»
Фрукти. Ціни на оптових ринках України
Зернові, борошно, цукор. Ціни на оптових ринках України
Овочі. Ціни на оптових ринках України

 

ЗАВАНТАЖИТИ ВІСНИК

поради від доради 27.1

 

МОЛОДЬ І КООПЕРАЦІЯ
Рух дивиться на майбутнє через молодих іноваторів
Міжнародний кооперативний альянс і молодь
Послание по случаю Международного дня коперативов


АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Корінець Р.Я., Рибак Я.Я. Оцінка перспектив залучення
молоді до сільськогосподарської обслуговуючої кооперації


КООПЕРАЦІЯ В СВІТІ
Youth: the future of agricultural cooperatives

 

ЗАВАНТАЖИТИ ВІСНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

вісник 26

ВІТАННЯ
АНОНСИ
Науково-практичний семінар “Створення сімейних кролеферм”
Продовольча Стратегія - Ініціатива 2015—Форум для продовольчого бізне-су України
АГРАРНІ НОВИНИ
Фермери України обрали нового керманича
Законодавче врегулювання діяльності сімейних фермерських господарств
Оновлення міжнародної системи сільськогосподарських дорадчих служб
Сертифікація як перепустка на євроринок. Навчання НАССР та Global GAP
АКТУАЛЬНЕ
Суспільний запит на аграрні реформи
Стефан Вербунт: Земельна реформа потребує чіткого бачення та плану дій
Новорічні побоювання українських тваринників
Заборону на подвірний забій тварин можуть відкласти до 2017 року
ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ
Підготовка місцевих кооперативних інструкторів у Полтавській області
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ» (ПРОДОВЖЕННЯ)
ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ
Ціни на ринку живої худоби «Чародій» станом на 12 грудня 2014 року
Ціни на оптових ринках України станом на 12 грудня 2014 року (овочі)
Ціни на оптових ринках України станом на 12 грудня 2014 року (фрукти)
Ціни на оптових ринках України станом на 12 грудня 2014 року (крупи)
СТАТТЯ ВИПУСКУ
Корінець Р.Я.Дорадчі служби на шляху євроінтеграції: як досягти змін
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України/
National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

 

ЗАВАНТАЖИТИ ВІСНИК