поради від доради титулка 28АКТУАЛЬНЕ
Калінчик М.В. Варіанти інтегрування та громадські обговорення як останній захід щодо можливого відродження економіки у сільській місцевості

НОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ
-Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державної реєстрації речових прав на земельну ділян-ку)
-Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів державної та комунальної форм власності за погодженням територіальних громад)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відшкодування ПДВ при експорті сільгосппродукції)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо можливості здешевлення харчових продуктів)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення оподаткування податком на додану вартість сільгосппродукції, яка виробляється особистими селянськими госпо-дарствами та реалізується через обслуговуючі кооперативи)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо визнання продукції льонарства та коноплярства сільгосптова-рами)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких норм стосовно сільгосптоваровиробників
-Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про нотарі-ат" щодо спрощення видачі свідоцтв про право на спадщину на об'єк-ти нерухомого майна розташованих на територіях сільських рад закін-чених будівництвом до 05.08.1992 року
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оптимізації бази оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм стосовно сільгосптова-ровиробників
-Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих аспектів мобілізації та забезпечення економіч-ної стійкості підприємств реального сектору економіки
-Проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо гарантій для осіб, які працюють у сільському господарстві)

КООПЕРАТИВНІ СТОРІНКИ
ІV всеукраїнські громадські кооперативні слухання
Резолюція Всеукраїнських IV громадських слухань на тему: «Кооперація – як умова інтеграції фермерського господарства, особи-стого селянського господарства до Європейського ринку»
ІІІ-й з'їзд ССУСОКУ
Вивчаємо досвід сільськогосподарської кооперації у Парагваї

ОРГАНІЗАЦІЇ АПК. ДОВІДНИК
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Комітет ВР України з питань аграрної політики і земельних відно-син
Аграрні наукові заклади
Аграрні навчальні заклади

ЦІНОВИЙ МОНІТОРИНГ
Ціни на ринку живої худоби «Чародій»
Фрукти. Ціни на оптових ринках України
Зернові, борошно, цукор. Ціни на оптових ринках України
Овочі. Ціни на оптових ринках України

 

ЗАВАНТАЖИТИ ВІСНИК